Poroże jelenia

Poniżej przedstawiono szereg rycin poroża jeleni.Zapoznanie się z tymi rysunkami ułatwi nam rozpoznanie danego osobnika przed dokonaniem odstrzału.
Rozmiar: 9700 bajtów
Wieńce jelenia

Rozmiar: 13206 bajtów
Kościec jelenia
Rozmiar: 6650 bajtówWieniec uwsteczniającego się byka

Rozmiar: 7026 bajtów
Rozmiar: 6442 bajtów
Rozmiar: 5766 bajtów
Korony wieńców jelenia
Rozmiar: 5800 bajtów
Wieńce jelenia w kształcie litery V
Rozmiar: 11853 bajtów
Sylwetki byków A- szpicak; dolny- 2-3 letni
Rozmiar: 11296 bajtów
Sylwetki byków A- 4-5 letnie; B- 7-8 letnie
Rozmiar: 9680 bajtów
Sylwetki byków C- 9-12 letni; D- powyżej 12 lat
Rozmiar: 5226 bajtów
Szpicak przyszłościowy i szpicak koronny
Rozmiar: 2484 bajtów
Szpicak selekcyjny
Rozmiar: 3689 bajtówRozmiar: 3771 bajtów
Drugie poroże selekcyjne
Rozmiar: 5776 bajtów
Trzecie, czwarte poroże przyszłościowe
Rozmiar: 4456 bajtów
Trzecie poroże selekcyjne
Rozmiar: 5601 bajtów
Piate, szóste poroże przyszłosciowe
Rozmiar: 3643 bajtówRozmiar: 3668 bajtów
Piąte, szóste poroże selekcyjne
Rozmiar: 5217 bajtów
Siódme i dalsze poroża przyszłościowe
Rozmiar: 3652 bajtów             Rozmiar: 3146 bajtów
Poroże starego byka silnie uwstecznione       oraz poroże szydlarza


Przy opracowywaniu powyższego tematu korzystałem z książki pana Tadeusza Pasławskiego Podręcznik Selekcjonera Zwierzyny- PWRiL- Warszawa 1984